Dyrekcja 
Hanna Kolińska - dyrektor
Dorota Musiał - wicedyrektor


Pedagog
Szymon Matyśkiewicz

Nauczyciele wspomagający
Martyna Mochowicz

Zespół Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej

1. Anita Brzozowska-Szymankiewicz
2. Izabela Michalak
3. Natalia Jarzyna
4. Agnieszka Kurkiewicz-Miś
5. Katarzyna Dziamska
6. Marzena Horyza
7. Irmina Sikorska-Krawiec
 

Zespół Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych

1. Lucyna Koralewska
2. Agnieszka Ambroży
3. Katarzyna Dziamska
4. Agnieszka Filipiak
5. Natalia Jarzyna
6. Dariusz Krysik
7. Ewa Mięczkowska
8. Anna Mucha
9. Alina Skrzypczak
10. Małgorzata Suchorska
11. Dorota Treichel
12. Adam Wasiela

Zespół Nauczycieli Przedmiotów Matematyczno – Przyrodniczych

1. Maria Owczarek 
2. Wanda Dykiel
3. Ewa Hołysz
4. Marzena Horyza
5. Beata  Kapoła
6. Hanna Kolińska
7. Paulina Liberska
8. Dorota Musiał
9. Teresa Stagraczyńska
10. Małgorzata Suchorska

Zespół Nauczycieli Wychowania Fizycznego

1. Krzysztof Łukowicz
2. Tomasz Główka
3. Grzegorz Judziński
4. Błażej Ławecki
5. Krzysztof Richter
6. Rafał Stempniak

Szkoła Podstawowa Uczniów Kreatywnych
Spółdzielni Oświatowej
ul. Waryńskiego 29
63-400 Ostrów Wielkopolski

Copyright by Szkoła Podstawowa Uczniów Kreatywnych Spółdzielni Oświatowej 2020 | Zaloguj