Dyrekcja 
Hanna Kolińska - dyrektor
Izabela Michalak - wicedyrektor


Pedagog
Szymon Matyśkiewicz

Nauczyciele wspomagający
Łukasz Piekarski

Zespół Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej

1. Anita Brzozowska-Szymankiewicz - przewodnicząca
2. Izabela Michalak
3. Natalia Jarzyna
4. Agnieszka Kurkiewicz-Miś
5. Katarzyna Dziamska
6. Marzena Horyza
7. Irmina Sikorska-Krawiec
8. Katarzyna Kurdziel
9. Natalia Rybicka
 

Zespół Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych

1. Lucyna Koralewska - przewodnicząca
2. Agnieszka Ambroży
3. Katarzyna Dziamska
4. Agnieszka Filipiak
5. Katarzyna Dziamska
6. Natalia Jarzyna
7. Anna Mucha
8. Alina Skrzypczak
9. Małgorzata Suchorska
10. Dorota Treichel
11. Adam Wasiela
12. Renata Wąsik

Zespół Nauczycieli Przedmiotów Matematyczno – Przyrodniczych

1. Beata  Kapoła - przewodnicząca
2. Hanna Kolińska
2. Wanda Dykiel
3. Ewa Hołysz
4. Marzena Horyza
5. Beata  Kapoła
7. Paulina Liberska
9. Teresa Stagraczyńska
10. Małgorzata Suchorska

Zespół Nauczycieli Wychowania Fizycznego

1. Krzysztof Łukowicz - przewodniczący
2. Tomasz Główka
3. Grzegorz Judziński
4. Błażej Ławecki
5. Krzysztof Richter
6. Rafał Stempniak

Szkoła Podstawowa Uczniów Kreatywnych
Spółdzielni Oświatowej
ul. Waryńskiego 29
63-400 Ostrów Wielkopolski

Copyright by Szkoła Podstawowa Uczniów Kreatywnych Spółdzielni Oświatowej 2021 | Zaloguj