Grono Pedagogiczne

Dyrekcja 
Hanna Kolińska - dyrektor
Dorota Musiał - wicedyrektor


Pedagog
Szymon Matyśkiewicz

Nauczyciele wspomagający
Ewa Martyka
Martyna Mochowicz

Zespół Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej

1. Anita Brzozowska-Szymankiewicz - przewodnicząca
2. Izabela Michalak
3. Natalia Jarzyna
4. Agnieszka Kurkiewicz-Miś
 

Zespół Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych

1.  Lucyna Koralewska - przewodnicząca
2. Maria Biegańska
3. Elwira Bober
4. Agnieszka Kurkiewicz-Miś
5. Dorota Malinowska      
6. Anna Mucha
7. Małgorzata Suchorska
8. Adam Wasiela

Zespół Nauczycieli Języków Obcych

1. Alina Skrzypczak - przewodnicząca
2. Agnieszka Ambroży
3. Agnieszka Filipiak
4. Ewa Martyka
5. Andrzej Musiał
6. Magdalena Noculak
7. Alina Skrzypczak
8. Irmina Sikorska-Krawiec
9. Joanna Śniady


Zespół Nauczycieli Przedmiotów Matematyczno – Technicznych

1. Ewa Hołysz - przewodnicząca
2. Katarzyna Bella
3. Henryk Doba
4. Ewa Dziendzielska
5. Małgorzata Kalina
6. Beata  Kapoła
7. Hanna Kolińska
8. Dorota Musiał
9. Maria Owczarek


Zespół Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

1. Marzena Horyza - przewodnicząca
2. Małgorzata Kalina
3. Paulina Liberska
4. Maria Owczarek
5. Teresa Stagraczyńska
6. Małgorzata Suchorska

Zespół Nauczycieli Historii, Religii, WOS-u

1. Ewa Mięczkowska - przewodnicząca
2. Marzena Bugaj
3. Katarzyna Dziamska
4. Ks. Łukasz Ciesielski
5. Natalia Jarzyna
6. Dariusz Krysik
7. Dorota Treichel


Zespół Nauczycieli Wychowania Fizycznego

1. Ewa Harych - przewodnicząca
2. Tomasz Główka
3. Grzegorz Judziński
4. Błażej Ławecki
5. Krzysztof Łukowicz
6. Krzysztof Richter
7. Rafał Stempniak

Dziennik elektroniczny

Zobacz

Galeria

Zobacz

Biblioteka

Zobacz