Harmonogram spotkań

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

Zebrania organizacyjne

19 września 2019 r.

Drzwi otwarte

17 października 2019 r.

Zebrania śródokresowe

14 listopada 2019 r.

Drzwi otwarte

12 grudnia 2019 r.

Zebrania okresowe

 23 stycznia 2020 r.

Drzwi otwarte

 5 marca 2020 r.

Zebrania śródokresowe

 16 kwietnia 2020 r.

Drzwi otwarte

 21 maja 2020 r.

Drzwi otwarte dla rodziców zaproszonych
przez wychowawcę

 9 czerwca 2020 r.

 

Drzwi otwarte odbywają się w godzinach 1630 – 1800.
Dziennik elektroniczny

Zobacz

Galeria

Zobacz

Biblioteka

Zobacz