Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

Zebrania organizacyjne

24 września 2020 r.

Drzwi otwarte

22 października 2020 r.

Zebrania śródokresowe

19 listopada 2020 r.

Drzwi otwarte

17 grudnia 2020 r.

Zebrania okresowe

 4 lutego 2021 r.

Drzwi otwarte

 4 marca 2021 r.

Zebrania śródokresowe

 22 kwietnia 2021 r.

Drzwi otwarte

 20 maja 2021 r.

Drzwi otwarte dla rodziców 

  10 czerwca 2021 r.

 

Drzwi otwarte odbywają się w godzinach 1630 – 1800.
Szkoła Podstawowa Uczniów Kreatywnych
Spółdzielni Oświatowej
ul. Waryńskiego 29
63-400 Ostrów Wielkopolski

Copyright by Szkoła Podstawowa Uczniów Kreatywnych Spółdzielni Oświatowej 2021 | Zaloguj