CZYTAM Z KLASĄ „lekturki spod chmurki”                    
                ogólnopolski projekt edukacyjny
wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III

Z ogromną radością informujemy, że nasza szkoła bierze udział w realizacji ogólnopolskiego projektu czytelniczego. Jest to program autorstwa pani Honoraty Szaneckiej, a innowację w naszej szkole koordynuje pani Irmina Sikorska- Krawiec. Do udziału w projekcie zgłosiły się klasy I-III. O realizacji zadań będziemy bieżąco informować. 

Kilka słów o innowacji: 
Innowacja pedagogiczna realizowana będzie od 23 września 2020 r. do 21 czerwca 2021 r.

Materiały do prowadzenia zajęć pochodzić będą z zasobów własnych szkoły.

Innowacja opiera się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem. Ponadto innowacyjna formuła edycji II projektu polega na wzmacnianiu więzi ze środowiskiem przyrodniczym, rozwijaniu poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie. Poprzez czytanie lektur, uczniowie zostaną wprowadzeni w problematykę dotyczącą zmian klimatycznych, postaw ekologicznych oraz szeroko pojętej ochrony środowiska. 

 I. Opis zasadności wprowadzenia innowacji.

W dobie dzisiejszych czasów, gdzie prym wiodą gry komputerowe i smartfony, bardzo ciężko jest zachęcić dzieci do czytania książek, a tym bardziej lektur. 

Aby zminimalizować problem i zainspirować dzieci do czytania, od 23 września 2020 r. wprowadzamy do swoich klas projekt edukacyjny autorstwa Honoraty Szaneckiej, upowszechniający czytelnictwo wśród uczniów klas I-III, którego założeniem jest zachęcenie dzieci do czytania książek poprzez aktywną działalność edukacyjną oraz wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym, a także rozwijanie poczucia troski
i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie

 II.  Cele innowacji.

Cele ogólne:

  • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
  • rozwijanie aktywności czytelniczej,
  • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
  • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
  • integracja zespołu klasowego,
  • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych,
  • wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym - rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.


Projekt składać się będzie z trzech MODUŁÓW:

I MODUŁ - jesienny - od 23.09.2020r. do 21.12.2020 r. 

MAŁA CHMURKA W KRAINIE DRZEW

II MODUŁ - zimowy - od 22.12.2020r. do 20.03.2021 r. 

MAŁA CHMURKA W KRAINIE ŚNIEGU

III MODUŁ - wiosenny - od 21.03.2021r. do 21.06.2021 r. 

MAŁA CHMURKA W KRAINIE SŁOŃCA

plakat_czytam_z_klasa

 

Szkoła Podstawowa Uczniów Kreatywnych
Spółdzielni Oświatowej
ul. Waryńskiego 29
63-400 Ostrów Wielkopolski

Copyright by Szkoła Podstawowa Uczniów Kreatywnych Spółdzielni Oświatowej 2021 | Zaloguj