Realizacja programu SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

W roku szkolnym 2009/2010 nasze gimnazjum przystąpiło do realizacji ogólnopolskiego programu „Szkoła bez przemocy”.
Celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko.

 
http://www.szkolabezprzemocy.pl/

Szkoła Podstawowa Uczniów Kreatywnych
Spółdzielni Oświatowej
ul. Waryńskiego 29
63-400 Ostrów Wielkopolski

Copyright by Szkoła Podstawowa Uczniów Kreatywnych Spółdzielni Oświatowej 2021 | Zaloguj